صعود گروه کوهنوردی شهرداری رودهن به قله دماوند
نظر شما !!