شستشوی جداول سطح شهر

به منظور ارتقای سلامت شهر ، سلامت و رفاه حال شهروندان به صورت مستمر و روزانه عملیات شستشوی جداول سطح شهر توسط واحد زیبا سازی در حال انجام است .

نظر شما !!