ستاد برف روبی شهرداری رودهن تشکیل شد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: #بابايي سرپرست شهرداري رودهن از تشكيل ستاد برف روبي همزمان با فرا رسيدن فصل سرما با آماده باش كامل تمامي نيروهاي ستاد خبر داد و عنوان نمود:با توجه به آغاز فصل سرما و شروع بارش برف و باران و نياز به ارائه خدمات بهينه به شهروندان،ستاد برف روبي شهر رودهن تشكيل شد.
بابايي ادامه داد:تشكيل تيم قوي و كارآمد يك نياز در ارائه خدمات لازم به هنگام بارش برف است كه اين مهم در قالب ستادي با همت واحد نقليه-واحد خدمات شهري -آتش نشاني و ديگر واحدهاي خدمات رسان شهرداري محقق مي شود.
اين مقام مسئول گفت:بر همين اساس در طول فصل زمستان چهار دستگاه برف روب،چهار دستگاه كاميون كمپرسي جهت نمك پاشي،يك دستگاه لودر،پنج دستگاه نيسان وانت جهت نمك پاشي و يك دستگاه نمك پاش مكانيزه و آماده باش كامل واحدهاي خدمات شهري و نقليه جهت انجام برف روبي و نمك پاشي در فصل زمستان با ستاد برف روبي همكاري خواهند داشت.
سرپرست شهرداري رودهن ابراز اميدواري كرد،با تلاش همكاران در تمامي بخش هاي مختلف شهرداري بتوانيم در زمان بارش برف با پاكسازي به موقع معابر بتوانيم با عملكرد مناسب موجبات رضايتمندي شهروندان را فراهم نماييم.

نظر شما !!