ساماندهی و بهسازی محوطه آرامستان رودهن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:به دستور مهندس کچویی شهردار .واحد عمران در ماه اخیر اقدام به ساماندهی و بهسازی آرامستان در قالب تعویض پله های فرسوده , کف سازی مقابل ساختمان مراسمات و همچنین ایجاد فضای زیبا جهت هدایت آب چشمه واقع در گورستان و احداث حوضچه در خصوص جمع آوری آبهای سطحی و همچنین مرمت کفپوش های مقابل سرویس بهداشتی و ورودی بانوان نموده است . لازم به ذکر است این آرامستان که دارای فضای بسیار مناسب می باشد که به عنوان ریه شهر می تواند عملکرد داشته باشد و می بایست از تخریب و فرسودگی آن جلوگیری کرد که با فضا سازی و محوطه سازی در اختیار شهروندان قرار می گیرد . مساحت کار در حدود ۹۰۰ متر مربع می باشد . شایان ذکر است عملیات ساماندهی ورودی ۲ نیز هم اکنون در دسترس کار قرار دارد .

نظر شما !!