ساخت و ساز غیر مجاز

ساخت و ساز بدون طی کردن مراحل قانونی غیر مجاز است یکی از اصلی ترین اهداف مدیریت شهری رودهن جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز است .
شهردار رودهن با بیان اینکه ساخت و ساز بدون طی کردن مراحل قانونی غیر مجاز است و جرم محسوب می شود ، گفت : یکی از اصلی ترین اهداف مدیریت شهری در رودهن جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجازاست .
حکمت امیری شهردار رودهن اظهار کرد: ساخت و ساز های غیر مجاز باعث بر هم خوردن سیمای یک شهر خواهد شد .
وی ادامه داد : انجام ساخت و ساز بدون طی کردن مراحل قانونی غیر مجاز است و طبق ضوابط جرم محسوب خواهد شد .
امیری گفت : شهرداری رودهن ضمن تقویت و افزایش نظارت و کنترل های لازم در بحث ساخت و ساز ، با جدیت در برابر ساخت و سازهای غیر مجاز ایستادگی خواهد کرد .
شهردار رودهن افزود : توسعه ساخت و ساز مجاز ، به معماری شهری کمک خواهد کرد و رعایت اصول استاندارد از الزامات ساخت و ساز در شهر است .امیری عنوان کرد : جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز یکی از اصلی ترین اهداف مدیریت شهری در رودهن است .
وی ادامه داد : با متخلفان ساخت و ساز غیر مجاز شدید برخورد خواهیم کرد زیرا ساخت و ساز بدون طی کردن مراحل قانونی غیر مجاز است .
شهردار رودهن با تاکید بر این که شهرداری متعلق به تمام شهروندان است و حقوق شهروندی وظیفه تک تک پرسنل شهرداری است ، خاطر نشان کرد : مدیریت شهری رودهن با تمام قدرت و با استفاده از امکانات و طبق قانون با ساخت و سازهای غیر مجاز که منجر به آسیب زدن به ساختار شهر رودهن شدن ، برخورد خواهد کرد .

نظر شما !!