ساخت المان شهری

روند اجراي عمليات ساخت المان_شهري در سه راه مطهري توسط واحد عمران شهرداري رودهن در حال اجراست .

مسئول عمران شهرداری گفت : ساخت المان شهری در سه راهی مطهری در حال اجراست و امیدواریم بزودی و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به بهره برداری برسد .

نظر شما !!