زیر سازی و آسفالت خیابان گلبرگ ۱۷

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن: مهندس رسولی سرپرست عمران شهرداری رودهن از زیر سازی و آسفالت خیابان گلبرگ ۱۷ خبر داد و عنوان نمود:در راستای ساماندهی ، بهسازی معابر فاقد آسفالت سطح شهر واحد عمران اقدام  به زیر سازی و آسفالت خیابان های فرعی در گلبرگ هفدهم نمود.

رسولی افزود: این معابر در گذشته به صورت خاکی بوده و به دستور شهردار به صورت زیر سازی و آسفالت به مساحت ۱۳۸۰ متر مربع واقع در گلبرگ هفدهم به صورت روکش آسفالت اجرا شد.

نظر شما !!