زیر سازی و آسفالت خیابان نمیر (اطراف بزرگراه)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : مهندس رسولی مسئول عمران شهرداری از اجرای زیر سازی و آسفالت خیابان نمیر( اطراف بزرگراه ) خبر داد وگفت : در راستای کاهش ترافیک و تسهیل در تردد وسایل نقلیه اقدام به زیر سازی و آسفالت خیابان نمیر منتهی به بزرگراه تهران – پردیس نموده است.

رسولی افزود : خیابان نمیر به علت وجود باغات و همچنین تنهاراه دسترسی به بزرگراه از مهمترین معابر شهرمی باشد که روزانه باعث کاهش ترافیک سطح شهر می گردد .

مسئول عمران شهرداری رودهن گفت : این عملیات به طول تقریبی ۹۰۰ متر و با عرض میانگین ۱۲ متر در یک لایه زیر سازی با مصالح بیس ویک لایه آسفالت آستر به اتمام و بهره برداری رسید .

نظر شما !!