زیر سازی و آسفالت خیابان فرهنگ

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:به دستور مهندس کچویی شهردار،واحد عمران اقدام به ساماندهی- بهسازی و زیرسازی

آسفالت معابر فرعی شهرک فرهنگیان واقع در خیابان فرهنگ را که سابق بر این به صورت خاکی بوده، نموده است.

لازم به ذکر است پس از اجرای جدول گذاری در خیابان های فرهنگ ۱ و ۲ و ۳ هم اکنون عملیات زیر سازی و آسفالت این معابر به مساحت کل ۸۲۰۰ متر مربع در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر %۸۰  پیشرفت داشته است و در روزهای آتی کلیه معبر خاکی این شهرک نیز از نظر جدول و آسفالت ساماندهی خواهد شد.

نظر شما !!