رژه خودروهای آتش نشانی در رودهن برگزار شد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن:به مناسبت هفتم مهر ماه روز ايمني و آتش نشاني خودروهاي آتش نشاني شهرداري رودهن با رژه در خيابان هاي سطح شهر بخشي از توان و امكانات خود را به نمايش گذاشتند.

نظر شما !!