رفع سد معبر و پاكسازي معابر اصلي شهر توسط واحد اصناف_شهرداري_رودهن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : هدف از اجرايي نمودن اين طرح ساماندهي مسير عبوري شهروندان،روان كردن مسير هاي عابر پياده و احترام به حقوق شهروندي مي باشد.

شهرداررودهن استمرار در حل مشکل سد معبر را لازم و ضروري دانست و افزود: براي رفع معضل سدمعبر در سطح شهر لازم است در کنار فرهنگ سازي، برخورد قاطعانه استمرار  و ابزار قانوني را نيز در دستور کار داشته باشيم تا اين مهم براي کسبه نهادينه شود.

وي  با اشاره به اينکه اجراي قانون سد معبر ضمن تامين و حفظ حقوق شهروندان، موجب زيبايي معابر سطح شهر و نيز آرامش و آسايش آنان مي شود، افزود: وجود معضل سد معبر در برخي پياده روها و خيابان هاي اصلي و فرعي شهر نه تنها موجب گلايه شماري از شهروندان، کسبه و مسوولان شده بلکه سيمايي نامناسب نيز از اين شهر به نمایش  مي گذارد.

وی گفت: حضور دستفروشان در شهر و افزايش تعداد آنها موجب مي شود که بسياري از مغازه داران نسبت به عملکرد مسئولان درخصوص جمع آوري آنها انتقاد کنند چون آنها معتقدند که دستفروشان با نپرداختن عوارض دولتي و ماليات ميتوانند اجناس خود را ارزانتر از مغازه ها به دست مشتري برسانند.

نظر شما !!