رعایت اصول بهداشتی برای تدفین متوفیان کرونا

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودهن:
حنیفی معاونت خدمات شهری شهرداری رودهن گفت : به شهروندان اطمینان می دهیم که تمام اصول شرعی ، بهداشتی و انسانی برای تدفین متوفیان کرونا در وادی رحمت رعایت می شود .

نظر شما !!