رسیدگی به مشکلات مردم رودهن

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودهن : اراضی پلاک ۱۱ اصلی گلاهک رودهن با مشکل توقیف صدور سند مواجه است مشکلات اختصاصی زمین به جوانان محله کریتون توسط بنیاد مسکن رسیدگی شد .
حنیفی عضو شورای اسلامی شهر رودهن در دومین نشست شورای اسلامی شهرستان دماوند گفت :نیاز است که طی اقدام عملی به مشکلات مردم شهر رودهن رسیدگی شود و نتیجه آن به مردم اعلام شود تا از نگرانی رها شوند .
در خصوص مسائل شهرسازی نیز در رابطه با اراضی پلاک ۱۱ اصلی گلاهک مردم با مشکل توقیف صدور سند مواجه شده اند و این دستور موجب مشکلاتی برای مردم شده است ، مسکن و شهرسازی باید رسیدگی ویژه ا ی در این رابطه به عمل آورد .
زمینی بین شهرک های آنا و عیوض وجود دارد که مقرر بوده به جوانان محله کریتون داده شود .
یکی دیگر از درخواستهای شورای اسلامی شهر رودهن از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند رسیدگی به این مشکل است .

نظر شما !!