دیوار کشی سنگی خیابان رودکی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : به دستور مهندس کچویی شهردار ، واحد عمران در راستای احیاء انهار عمومی کشاورزی و تثبیت ترانشه های خطرناک اقدام به دیوار کشی سنگی در محدوده نهر سید ارخی – خیابان رودکی جهت تثبیت ترانشه و جلوگیری از سقوط نهر مذکور نمود .

خیابان رودکی که به تازگی به عنوان جاده سلامت شهر رودهن معرفی گردیده است از پتانسیل های فراوانی برخوردار می باشد که لزوم دیوار کشی در برخی مقاطع ضروری می باشد .

شایان ذکر است حجم این پروژه ۵۹۰ متر مکعب در ارتفاع ۸ متر بنا گردیده است .

این عملیات چند منظوره بوده و یکی از اهداف آن نیز تعریض خیابان سلامت می باشد .

نظر شما !!