دیوارکشی خیابان خیام

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری رودهن:به دستور مهندس کچویی شهردار،واحد عمران پس از تمام پروژه احیاء نهر مهرآباد و احداث خیابان ۱۶ متری خیام اقدام به اجرای دیوار سنگی جان پناه و زیباسازی انتهای خیابان خیام و همچنین جدول گذاری آن ناحیه شد.

این پروژه که جهت ایمنی رهگذران آغاز گردیده با طول ۲۰۰ متر طول و مساحت ۷۰ متر مکعب، هم اکنون با پیشرفت ۳۰ درصد پروژه در حال اجراست و در آینده ای نزدبک به عنوان جاده سلامت خیام مورد بهره برداری عموم قرار خواهد گرفت.

نظر شما !!