دیدار نماینده منتخب مردم وشهردار رودهن

دیدار رسولی نژاد ، نماینده منتخب مردم شهرستانهای دماوند و فیروز کوه در مجلس یازدهم با حکمت امیری شهردار رودهن

نظر شما !!