دیدار معاونت بازرسی و حقوقی استانداری و شهردار

دیدار مهندس شرفی معاونت بازرسی و حقوقی استانداری تهران با امیری شهردار رودهن

نظر شما !!