دیدار مردمی موسوی منش شهردار رودهن با شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری رودهن : باتوجه به نیاز برقراری ارتباطی پویا و دو سویه بین شهروندان ملاقات مردمی شهردار و شهروندان صبح امروز در دفتر کاری وی برگزار شد .

شهردار رودهن دربیان ملاقات مردمی یادآور شد : درصورت عدم نقض قانون ، رسیدگی به مطالبات و مشکلات شهروندان در حوزه های مختلف شهری باهم اندیشی مدیران مربوطه در پروسه زمانی کوتاهتری انجام میشود .

وی تاکید کرد :رفع کامل تمامی مشکلات مطرح شده امکان پذیر نیست چرا که برخی از آنها منع قانونی دارند و برخلاف درخواست شهروندان مطابق درخواست قابل رسیدگی نیست ولی در این جلسات بااستناد به قانون ، دلیل عدم رسیدگی به مطالبات شرح و درفضایی دوستانه مراجعه کننده نسبت به موضوعات آگاه می شوند .

نظر شما !!