دیدار مردمی موسوی منش شهرداررودهن با شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری رودهن : دیدار مردمی موسوی منش شهردار رودهن در راستای حل مشکلات شهروندی و طرح تکریم ارباب رجوع صبح روز سه شنبه در محل دفتر شهردار برگزار گردید .

شهردار رودهن در ایندیدار ضمن بررسی و ارائه رهنمودهای لازم ، دستورات مقتضی رادر چارچوب قوانین شهرداری در جهت رسیدگی به مشکلات شهروندان صادر نمود .

نظر شما !!