دیدار مردمی حکمت امیری شهردار رودهن با شهروندان

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن:با توجه به نياز برقراري ارتباطي پويا و دوسويه بين شهروندان ملاقات مردمي شهردار و شهروندان صبح امروز در دفتر كاري وي برگزار شد.
شهردار رودهن در بيان ملاقات مردمي،يادآور شد:در صورت عدم نقض قانون،رسيدگي به مطالبات و مشكلات شهروندان در حوزه هاي مختلف شهري با هم انديشي مديران مربوطه در پروسه زماني كوتاهتري انجام مي شود.
وي تأكيد كرد:رفع كامل تمامي مشكلات مطرح شده امكان پذير نيست چرا كه برخي از آنها منع قانوني دارند و برخلاف درخواست شهروندان،مطابق درخواست قابل رسيدگي نيست ولي در اين جلسات با استناد به قانون،دليل عدم رسيدگي به مطالبات شرح و در فضايي دوستانه مراجعه كننده نسبت به موضوعات آگاه مي شود.
اميري ابراز كرد:با توجه به توسعه شهر و افزايش ساخت و سازهاي شهري بيشترين مطالبه شهروندان در زمينه مشكلات عوارض،گواهي پايان كار،زمين هاي قولنامه اي،جدول گذاري و آسفالت معابر است كه در دستور كار قرار مي گيرد.

نظر شما !!