دیدار مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری با شهردار

ديدار شرفي مدير كل مديرت عملكرد،بازرسي و امور حقوقي استانداري تهران و مقدسي نماينده اداره كل بازرسي در حوزه شهرداري ها با حسيني رئيس شوراي اسلامي شهر و حنيفي شهردار رودهن

نظر شما !!