دیدار فرمانده حوزه مقاومت بسیج بخش رودهن با آتش نشانان

همزمان با روز آتشنشان صورت گرفت

به مناسبت روز آتشنشان #سروان_پاوندى فرمانده حوزه مقاومت #بسيج_بخش_رودهن با اهداى شاخه ى گل از آتش نشانان ايستگاه شماره يك ودو شهر #رودهن وشهر #آبعلى تقدير به عمل آورد.
روابط عمومى حوزه مقاومت بسيج على ابن ابیطالب(ع) بخش رودهن

نظر شما !!