دیدار فرمانده بسیج ادارات با شهردار جدید

ديدار #مرشدي فرمانده بسيج ادارات شهرستان دماوند و جمعي از فرماندهان پايگاه هاي بسيج ادارت با #حنيفي شهردار جديد رودهن

در اين ديدار از زحمات #بابايي سرپرست پيشين شهرداري رودهن تقدير به عمل آمد.

نظر شما !!