دیدار صمیمی نماینده محترم مردم شهرستان های دماوند- فیروز کوه و رودهن در مجلس شورای اسلامی با شهردار رودهن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:مهندس قاسم میرزایی نکو نماینده محترم شهرستان دماوند – فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی در شهرداری رودهن حضور یافت و از نزدیک با مهندس کچویی شهردار دیدار و گفتگو نمود و از نزدیک در جریان پاره ای از مسائل و پروژه های شهرداری قرار گرفت.

نظر شما !!