دیدار شهردار و مدیران شهر رودهن

دیدار جمعی از مدیران و فرهنگیان شهر رودهن با امیری شهردار رودهن

نظر شما !!