دیدار شهردار و اعضای شورا با فرماندهی جدید حوزه مقاومت

دیدار و گفتگوی سرهنگ عرب فرماندهی سپاه شهرستان دماوند ، عاشقی رئیس شورای اسلامی شهر رودهن ، امیری شهردار ، حنیفی و خسروی از اعضای شورای شهر و هیئت همراه با سروان پاوندی فرماندهی جدید حوزه مقاومت بخش رودهن

نظر شما !!