دیدار شهردار با سر پرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دماوند

ديدار عبدالله بيگي سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان دماوند و آقا ميرزايي رئيس دفتر فرهنگ و ارشاد رودهن با اميري شهردار رودهن در خصوص اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري شهر رودهن
در این دیدار شهردار رودهن تاکید کرد تحقق کار فرهنگی نیازمند تعامل یک گروه است اگر ابزار کار نباشد یک نفر نمی تواند به تنهایی نقش موثری ایفا کند .
وی با بیان اهمیت و اولویت مسئله فرهنگ و نقش ویژه آن در همه بخشهای خدمت رسان به مردم افزود : باید با تعامل و همکاری یکدیگر به تحقق امور فرهنگی سرعت دهیم تا در مجموع به جامعه ای توسعه یافته دست یابیم .
وی با تشکر از آقای عبدالله بیگی و آقا میرزایی با توجه به اینکه کار فرهنگی تلاش بسیار می طلبد افزود : به سهم خود از هیچ گونه تلاشی در راستای تحقق آرمانهای فرهنگی که از رسالت های اداره ارشاد است ،کوتاهی نخواهیم کرد .

نظر شما !!