دیدار رییس اداره ورزش و جوانان بخش رودهن و هیئت همراه با سرپرست شهرداری رودهن

ديدار خانم شكري رئيس اداره ورزش و جوانان بخش رودهن و هيئت همراه با بابايي سرپرست شهرداري رودهن

در اين ديدار در خصوص پروژه ها و مسائل ورزشي در سطح شهر بحث و گفتگو شد.

نظر شما !!