دیدار ریس اداره ورزش و جوانان شهر رودهن و دیگر مسولین با اعضای شورای اسلامی شهر رودهن  و تقدیر خانم شکری از سید حسینی به مناسبت روز جانباز

نظر شما !!