دیدار رئیس بیمارستان نیکان با شهردار

ديدار  دكتر تابش رئيس بيمارستان نيكان و هيئت همراه با حنيفي شهردار رودهن

در این دیدار در خصوص افزایش تعامل و همکاری در انجام برخی خدمات حوزه سلامت و درمان بحث و تبادل نظر شد .

نظر شما !!