دیدار دکتر شاهرخ رامین با شهردار

ديدار دكتر #شاهرخ_رامين جانشين فرماندهي اجرائي طرح حاج #قاسم_سليماني  با #خسروي عضو شوراي شهر و #حنيفي شهردار رودهن

نظر شما !!