دیدار خبرنگاران با شهردار

ديدار خبرنگاران روزنامه آفرينش-پايگاه خبري اميد دماوند و خبرگزاري فارس باحنيفي شهردار رودهن

در اين ديدار در خصوص مسائل و مشكلات شهري بحث و گفتگو شد.

نظر شما !!