دیدار حکمت امیری شهردار رودهن با شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودهن : با توجه به نیاز برقراری ارتباطی پویا و دوسویه بین شهروندان ملاقات مردمی شهردار و شهروندان روز چهارشنبه در دفتر کاری وی برگزار شد .
شهردار رودهن در ملاقات مردمی یادآور شد : در صورت عدم نقض قانون ، رسیدگی به مطالبات و مشکلات شهروندان در حوزه های مختلف شهری با هم اندیشی مدیران مربوطه در پروسه زمانی کوتاهتری انجام میشود .
وی تاکید کرد : رفع کامل تمامی مشکلات مطرح شده امکان پذیر نیست ولی در این جلسات با استناد به قانون ، دلیل عدم رسیدگی به مطالبات شرح و در فضای دوستانه این موضوعات بررسی میشود .

نظر شما !!