دیدار جناب سرهنگ بیگی با سرپرست شهرداری رودهن

ديدار جناب سرهنگ بيگي فرمانده انتظامي بخش رودهن با #بابایی سرپرست شهرداري رودهن

در اين ديدار صميمي در خصوص برگزاري نظم و امنيت و ديگر مسائل شهري بحث و گفتگو گرديد.

نظر شما !!