دیدار انجمن خیرین مدرسه ساز  رودهن با اعضا شورای اسلامی شهر و شهردار رودهن در خصوص ساخت مدرسه توسط خیر مدرسه ساز

نظر شما !!