دیدار امام جماعت مسکن مهر با شهردار جدید

ديدار امام جماعت و هيئت امنا مسجد مسكن مهر رودهن با #حنيفي شهردار رودهن

در اين ديدار در خصوص مسائل و مشكلات مسكن مهر  رودهن بحث و گفتگو شد.

نظر شما !!