دیدار اعضای هیئت امناء مسجد حضرت قائم  شهر ورامین با شهردار رودهن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : مهندس کچویی شهردار با اعضای هیئت امنای مسجد قائم شهر ورامین دیدار و گفتگو و در خصوص مسائل فرهنگی دو شهر با هم تبادل نظر نمودند .

نظر شما !!