دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رودهن با رئیس مرکز جراحی نکو شهر رودهن

در اين ديدار اعضاي شوراي اسلامي و شهردار رودهن از بخش هاي مختلف اين مركز مجهز درماني بازديد و از زحمات و تلاش هاي نكويي رئيس مركز به جهت ارائه خدمات به شهروندان تشكر و قدرداني نمودند.

نظر شما !!