دیدار اعضای شورای اسلامی شهر رودهن با اعضای شورای اسلامی شهر آبعلی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن :جلسه اعضای شورای اسلامی شهر رودهن با اعضای شورای اسلامی شهر آبعلی روز گذشته در دفتر شورا برگزار شد و همه اعضا با یکدیگر از نزدیک دیدار و گفتگو نمودند.

این دیدار در راستای تعامل بیشتر و بررسی مشکلات جهت پیشرفت دو تا شهر برگزار و تصمیمات خوبی در این راستا گرفته شد.

 

نظر شما !!