دکتر بهروز هاشمی سرپرست  جدید دانشگاه علمی کاربردی شد

دکتر بهروز هاشمی به سمت سرپرست جدید دانشگاه علمی کاربردی شهرداری رودهن منصوب شد
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : مراسم معارفه سرپرست جدید مرکز علمی کاربردی شهرداری رودهن با حضور اعضای شورای اسلامی شهر – سرپرست شهرداری رودهن و پرسنل دانشگاه برگزار گردید .
در همین راستا طی حکمی از سوی دانشگاه علمی کاربردی استان تهران بهروز هاشمی بعنوان سرپرست جدید مرکز علمی کاربردی شهرداری رودهن منصوب گردیدند .

نظر شما !!