ديدار نوروزي اعضاي شوراي اسلامي شهر رودهن و مهندس كچويي شهردار با فرمانده سپاه رودهن

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: به مناسبت فرا رسيدن سال نو اعضاي شوراي اسلامي شهر رودهن و مهندس كچويي شهردار با فرمانده سپاه رودهن ديدار و گفتگو نمودند.

نظر شما !!