ديدار مردمي موسوی_منش شهردار رودهن با شهروندان

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:ديدار مردمي موسوی_منش شهردار رودهن در راستاي حل مشكلات شهروندي و طرح تكريم ارباب رجوع صبح روز سه شنبه در محل دفتر شهردار برگزار گرديد.

شهردار رودهن در اين ديدار  ضمن بررسي و ارائه رهنمودهاي لازم،دستورات مقتضي را در چارچوب قوانين شهرداري در جهت رسيدگي به مشكلات شهروندان صادر نمود.

نظر شما !!