ديدار عيدانه دكتر شهركي پور- معاونين- حاج آقا سراج و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن با اعضاي شوراي اسلامي شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: ديدار عيدانه و نوروزي ريس دانشگاه آزاد اسلامي و ديگر مسولين دانشگاه با اعضاي شوراي اسلامي شهر رودهن در دفتر شوراي شهر برگزار شد.

در اين ديدار دكتر شهركي پور خبرهاي خوشي را در جهت ارتقاء دانشگاه آزاد ارائه نمودند و از تعامل شورا و شهرداري ابراز خوشحالي داشتند.

نظر شما !!