ديدار سيد_احمد_رسولي_نژاد نماينده مردم شهرستان هاي دماوند و فيروزكوه در مجلس شوراي اسلامي با اعضاي شوراي اسلامي شهر و #حنيفي شهردار رودهن

در اين ديدار در خصوص پروژه هاي عمراني شهرداري،بررسي مشكلات پيمانكاران و ديگر مسائل شهري بحث و گفتگو شد.

شهردار رودهن اولویت مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر رودهن را مرتفع کردن مشکلات مردم و ایجاد زیرساخت‌های توسعه در کنار برنامه های نماینده دانست و از پیگیری مطالبات مردمی توسط سید احمد رسولی‌نژاد نماینده شهر رودهن قدردانی کرد.

نظر شما !!