دعوت از مهندس ميرزايي نيكو نماينده مردم شهرستان دماوند- فيروزكوه و رودهن با حضور دكتر عدلي مدير كل درمان سازمان تامين اجتماعي

با دعوت و پيگيري هاي مهندس ميرزايي نيكو نماينده مردم شهرستان دماوند- فيروزكوه و رودهن در مجلس شوراي اسلامي و با حضور دكتر عدلي مدير كل درمان سازمان تامين اجتماعي و پيگيري هاي مستمر ريس شورا- بخشدار و مهندس كچويي شهردار توافقاتي را پيرامون ساخت پلي كلينيك فوق تخصصي در سريع ترين زمان ممكن صورت پذيرفت.

نظر شما !!