در آمدهای پایدار شهرداریها

دولت براي شهرداري ها درآمد پايدار تعريف كند.
به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن :شهردار رودهن گفت:دولت نبايد نسبت به موضوع مهم درآمدهاي پايدار شهرداري ها بي تفاوت باشد و با استفاده از تجارب بسياري از كشورها،براي شهرداري ها درآمد پايدار تعريف كند.
حكمت اميري اظهار كرد:امروزه يكي از مسائل اساسي در شهرداري ها،موضوع درآمدهاي پايدار است،زيرا ناپايداري درآمدها باعث شده بسياري از شهرداري ها به سوي فروش تراكم بروند.
وي افزود: اگر دولت براي شهرداري ها درآمد پايدار تعريف كند،تنها دغدغه مديريت شهري به جاي پرداخت حقوق،عمران و آباداني شهرها خواهد بود.
شهردار رودهن تأكيد كرد:شهرداري ها بايد براي رفع نيازهاي شهروندان تلاش كنند،البته نوع نيازهاي شهروندان با توحه به پيشرفت و توسعه يافتگي شهرها،نسبت به قبل متفاوت شده است.
وي با بيان اينكه تلاش شهرداري ها براي احياء ارتقاء كيفيت فضاهاي شهري و كيفيت زندگي شهروندان بسيار حائز اهميت است،افزود: شهري ايده آل است كه تمام آيتم هاي اساسي از جمله مسكن خوب،فضاي خوب براي تردد پياده شهروندان و اوقات فراغت آنها را مورد توجه قرار دهد،در واقع اگر مشكل مسكن و ترافيك را رفع و سرزندگي شهرها را افزايش دهيم،زيرساخت هاي يك شهر ايده آل را فراهم كرده ايم.
اميري ادامه داد:براي زيست پذير شدن شهرها بايد نيازهاي مردم را احصاء و با توجه به مسائل زيست محيطي موجود،رفع كم آبي و استفاده هر چه بيشتر از انرژي هاي تجديد پذير،شهر را زيست پذير كنيم.
وي با بيان اينكه امروزه ترافيك گلوي بسياري از شهرها را مي فشارد،گفت:ترافيك،شهرهارا از زيست پذيري دور كرده،از اين رو بايد با افزايش مسيرهاي پياده محور،براي داشتن شهري انسان محور گام برداشت.
شهردار رودهن گفت:در حال حاضر بسياري از شهرها ورودي هاي نابسامان دارند،سيماي شهرها مخدوش است،البته با رويكرد علمي به شهر مي توان به يك شهر زيست پذير دست پيدا يافت.
وي تأكيد كرد:اگر نگرش سيستمي به شهر نداشته باشيم،شهرداري ها دچار اختلال مي شوند،بنابراين با نگاه سيستمي مي توان مولفه هاي لازم براي رسيدن به شهر ايده آل را ارتقاء داد.

نظر شما !!