خرید شش دستگاه خودرو خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن :به دستور مهندس کچویی شهردار و به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و جهت نو سازی ناوگان ، خدمات شهری  خرید شش دستگاه خودرو خدمات شهری در دستور کاری شهرداری رودهن قرار گرفت .

از قبیل سه دستگاه پرس زباله ، یک دستگاه جاروب خیابانی ، یک دستگاه سیم تریلر و یک دستگاه نیسان پیکاپ ریچ به دستور شهردار و شورای اسلامی شهر خریداری شده است .

نظر شما !!