عملیات  زیر سازی و آسفالت کوچه میلاد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهروشهرداری رودهن:

به دستورمهندس کچویی شهردار، واحدعمران شهرداری رودهن درراستای هموارسازی وشناسایی معابرخاکی سطح شهر ودرخواست مردمی مبنی برساماندهی معابر فاقدآسفالت اقدام به زیرسازی(یک لایه اساس) وآسفالت کوچه میلاد واقع در داربند سادات محله نمود.

اجرای این پروژه به مساحت ۳۲۰۰مترمربع وباهزینه ای بالغ بر۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اجراشده است.

نظر شما !!