عملیات آسفالت جنب رستوران هیزم

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری رودهن :

واحدعمران بااجرای لکه گیری و آسفالت معابراصلی و فرعی سطح شهر اقدام به لکه گیری و آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر اقدام به لکه گیری و آسفالت کوچه جنب رستوران هیزم با مساحت۶۰۰مترمربع نمود.

این معبرکه درابتدای محله کریتون واقع شده است با طول ۱۰۰متر وعرض ۶متر بصورت کامل وکلی لکه گیری وآسفالت گردید.

نظر شما !!