حضور نماینده امور بانوان شهرداری رودهن در نشست امور بانوان شهرستان دماوند

شیخی، نماینده امور بانوان شهرداری رودهن در نشست امور بانوان شهرستان دماوند که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد اظهار داشت:

برنامه‌های متعددی به مناسبت‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت از قبیل برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی، تقدیر از بانوان شاغل و نمونه و همچنین در ایام فاطمیه نیز طی ۵ روز و با حضور حداکثر ۱۵ نفر از بانوان در روز با رعایت پروتکل های بهداشتی برنامه‌ داریم.

شیخی تصریح کرد: همچنین در راستای مبارزه با ویروس کرونا نیز‌ در سطح شهر توزیع بسته‌های بهداشتی در‌ بین خانواده‌های بی بضاعت انجام شد.

نظر شما !!